انقلاب برای توده یک ضرورت است

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما


همیشه خودم را در جایگاهی فراتر از توده متصور بوده‌ام. تلاش من برای تبیین ایده‌ای جامع‌شناختانه از توده در واقعیت، یک نوع پرداختن به ماهیت و موجودیت مجموعه‌ای بوده که هماره ماهیت و موجودیت خویش را در محدوده‌های هستی‌شناسانه‌ای از آن دانسته‌ام.

توده برای من مجموعه‌ای از افراد جامعه بوده است که از بدو تولد دچار انواع مشکلات بوده است.

مشکلاتی که کاملاً جهان‌شمول هستند.

زندگی این افراد در جامعه هماره در رابطه‌ی تنگاتنگی با معضلات شخصیتی دچار فرازونشیب های بغرنج می باشد.


ãäÈÚ

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها